problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/371b7d870157dc74fb2841772217b230problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/85f9e0f38a08d2fdfc1f9970e0d09f39problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/371b7d870157dc74fb2841772217b230problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/85f9e0f38a08d2fdfc1f9970e0d09f39problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82 Co je ověřený překlad

Viaggio in Islanda

problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/371b7d870157dc74fb2841772217b230problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/85f9e0f38a08d2fdfc1f9970e0d09f39problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82
Co je ověřený překlad

Ověřený (soudní, úřední) překlad slouží k oficiálnímu použití při úředních úkonech na úřadech, soudech či státních institucích. Většinou se jedná o překlad určený pro státní instituce (orgány státní správy, soudy a policie) a orgány v ČR a v zahraničí. V případě, že se jazyk originálního dokumentu liší od úředního jazyka institucí a orgánů státní správy, kterým má být daný dokument prezentován, je nutné tento do úředního jazyka přeložit a opatřit náležitými doložkami.

Ověřený překlad se stává oficiálním dokumentem až v okamžiku připojení formálních náležitostí - soudní doložky a otisku úředního (kulatého) razítka. Doložka dokládá doslovnost překladu původního textu a o obsahovou shodu s originálním dokumentem. Pokud je dokument opatřen soudní doložkou, splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.

Ověřený překlad smí vyhotovit pouze soudní tlumočník. Soudní tlumočník musí být jmenován místně příslušným soudem a uveden na internetových stránkách www.justice.cz. Překlad sváže soudní tlumočník s notářsky ověřenou kopií dokumentu (případně s jeho originálem) ve výchozím jazyce a celek opatří doložkou a kulatým razítkem.

Jaké dokumenty potřebují překlad opatřený soudní doložkou?

Ověřený překlad nachází krom komunikace s výše uvedenými institucemi využití také v komunikaci mezi podniky a obchodními společnostmi, jakož i mezi soukromými osobami. Úřední překlady se zhotovují k nejrůznějším dokumentům matričního charakteru (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, atd.), velmi často se za účelem nostrifikace překládají vysvědčení, diplomy a certifikáty, pro pojišťovací ústavy se překládají zdravotní zprávy, při dovozu automobilů ze zahraničí je třeba doložit úřední překlad technické dokumentace, společnosti a firmy pořizují úřední překlady výpisů z obchodního rejstříku, překlady smluv, stanov, obchodních podmínek, atd.

 • firemní dokumenty pro úřední jednání
 • bankovní a finanční dokumenty
 • překlady osobních dokumentů soukromých osob
 • dokumenty pro soudní projednávání
 • dokumenty pro policejní orgány
 • dokumenty v mezinárodním obchodním styku

Nejčastější soudní překlady

 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z trestního rejstříku
 • apostily o plné moci o stanovy
 • společenské smlouvy
 • účetní závěrky
 • znalecké posudky
 • diplomy
 • vysvědčení
 • rodné listy
 • oddací listy
 • úmrtní listy

U dokumentů, které se týkají mezinárodního obchodního styku, má překlad se soudní doložkou zvlášť důležitý význam, neboť smluvním partnerům garantuje správný a srozumitelný překlad. Tento aspekt je podstatný zejména u právně smluvních závazků.

Ověřené soudní překlady dokumentů realizuji v anglickém a ruském jazyce a také v jejich kombinacích.

Termíny dodání ověřeného překladu jsou standardně 3 dny. Po dohodě lze překlad vypracovat expresně, a to do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin od zadání (v závislosti na objemu textu).

Nedílnou součástí profesionálního a kvalitního překladatelského servisu je dodržování etických zásad a zásad zachování mlčenlivosti o skutečnostech podléhajících utajení, na jejichž dodržování pečlivě dbám, stejně jako na precizní provedení a grafické zpracování každého překladu. Klient tak vždy má záruku špičkového poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.

 
problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/14ed25cc0598531dbc60be74e2016ebbproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/267ec68c8c7aed7c532264241e14ab6fproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/371b7d870157dc74fb2841772217b230problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/85f9e0f38a08d2fdfc1f9970e0d09f39problems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/bbcb87e5d71ae017a02008caf13c287bproblems clearing cache file /d1/www/domain/overenypreklad.com/www/cache/refTableSQL/f16c65c68809d874dea7b8b5e1066e82